Overlijden Voorzitter Rob van Willigen

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van onze voorzitter Rob van Willigen. Na een kort ziekbed is hij 23 december 2020 overleden. Rob is vanaf het begin betrokken geweest bij de Berrona en was medeoprichter van de stichting. Wij wensen zijn familie sterkte met dit verlies.